Кодекс етики бібліотекаря

Затверджено конференцією Української бібліотечної асоціації

26 листопада 2013 р.

Мета цього Кодексу – визначення і втілення в життя принципів професійної етики бібліотечних працівників і всіх, хто забезпечує бібліотечно-інформаційне обслуговування.

У демократичному суспільстві, членами якого є всебічно поінформовані громадяни, бібліотечні працівники покликані сприяти забезпеченню принципів інтелектуальної свободи і вільного висловлення, руху ідей та інформації, свободи читання. Завдання інформаційних інституцій і професіоналів, включно з бібліотеками і бібліотекарями, - забезпечувати якісну реєстрацію документів, представлення та надання доступу до інформації. Інформаційні послуги в інтересах соціального, культурного та економічного процвітання - основа бібліотечної справи, тож бібліотеки несуть за них соціальну відповідальність.

Цей Кодекс пропонується як набір етичних положень і рекомендується для використання кожним бібліотекарем та інформаційним працівником для гідного здійснення ними своєї професійної діяльності та підвищення ефективності виконання посадових обов'язків.

Українська бібліотечна асоціація затверджує такі основні морально-етичні норми професійної бібліотечної діяльності:

Доступ до інформації

 ми дотримуємося принципів інтелектуальної й інформаційної свободи

 ми протистоїм спробам цензурувати читання, формування фондів бібліотек, надання доступу до інформації

 ми поважаємо людську гідність і реалізуємо право особи на отримання інформації

 ми забезпечуємо високий рівень обслуговування створюємо умови для рівноправного вільного та комфортного доступу користувачів до інформаційних ресурсів

 ми робимо все щоб надавати читачам безкоштовний доступ до бібліотечних фондів і бібліотечних послуг

 ми прагнемо забезпечувати всім доступність бібліотечних матеріалів сайтів книгозбірень і приміщень бібліотек відповідно до міжнародних стандартів доступності

Відповідальність щодо особистості й суспільства

 ми дотримуємося загальнолюдських принципів моралі, гуманізму, плюралізму думок, поваги до особистості як вищої цінності, суспільства незалежно від її соціального стану, віросповідання, національності, статі, віку, політичних поглядів, тощо

 ми зберігаємо та поповнюємо духовні цінності народу України, сприяємо розвиткові національних культур

 ми сприяємо покращанню добробуту, соціальному, культурному та економічному процвітанню особи та суспільства

 ми усвідомлюємо гуманістичну місію нашої професії, сприяємо морально-етичним пошукам людини упізнанні навколишнього світу й відверненні екологічної катастрофи

 ми співпрацюємо з усіма організаціями, установами, обєднаннями й окремими особами, які зацікавлені в розбудові бібліотечної справи в Україні і взабезпеченні вільного і рівноправного доступу до інформації, до бібліотечних матеріалів і ресурсів

Приватність, таємниця та прозорість

 ми дбаємо про захист персональних даних користувачів і партнерів бібліотек

 ми захищаємо інформацію про коло читання та інтереси користувачів, забезпечуємо конфіденційність бібліотечно-інформаційного обслуговування

Відкритий доступ та інтелектуальна власність

 ми зацікавлені у використанні всіх можливостей для надання користувачам бібліотек як найширшого доступу до інформації та ідей у будь-якому форматі

 ми прагнемо надавати справедливий, оперативний, економний та ефективний доступ до інформації

 ми визнаємо інтелектуальну власність авторів та інших творців і прагнемо забезпечити дотримання їхніх прав

 ми - від імені користувачів - захищаємо винятки та часові обмеження у законах авторського права, що стосуються бібліотек

 ми - партнери авторів, видавців та інших творців праць захищених копірайтом

 ми заохочуємо уряд запроваджувати такі закони інтелектуальної власності, що забезпечують баланс між інтересами власників прав, окремими особами й такими інституціями як бібліотеки

Нейтральність, особиста чесність і професійні навики

 ми віддані та компетентні у своїй професії, володіємо і постійно вдосконалюємо професійні знання вміння та навички

 ми несемо моральну відповідальність за оперативність, повноту і об'єктивність інформації, що надається в процесі бібліотечно-інформаційного обслуговування

 ми дотримуємося нейтральності й неупередженої позиції щодо збирання та організації доступу до нформації й надання послуг, розмежовуємо професійні обовязки і власні інтереси, прагнемо до того, щоб особисті переконання не заважали вільному доступові користувача до інформації

 ми не припускаємо одержання особистої вигоди за рахунок читачів, колег бібліотеки, протидіємо корупції, яка впливає на бібліотечну справу ,зокрема, у постачанні та забезпеченні бібліотечними матеріалами і ресурсами, призначенні на бібліотечні посади та адмініструванні бібліотечних контрактів і фінансів

 ми маємо право на вільне висловлювання на робочому місці виходячи з того, що це не порушує принцип нейтральності щодо користувачів

 ми виявляємо ініціативу, відповідальність, дисциплінованість, сумлінність у професійній діяльності

 ми сприяємо розвитку бібліотечної науки і практики, інноваціям, впровадженню прогресивних інформаційних технологій

Взаємини з колегами та працедавцями

 ми справедливо і з повагою ставимося до колег по роботі, захищаємо їхні права

 ми сприяємо гармонізації відносин у бібліотечному колективі, розвиткові професійної самосвідомості його членів

 ми підвищуємо авторитет бібліотечної професії

 ми залучаємо до професії талановиту молодь, допомагаємо її професійному становленню

 ми беремо участь у діяльності професійних асоціацій

 ми запобігаємо будь-яким проявам дискримінації на робочому місці через вік, громадянство, політичні переконання, фізичні чи розумові можливості, стать, сімейний стан, походження, расу, релігію чи сексуальну орієнтацію

Проект Кодексу було підготовлено робочою групоюУБА у складі:

В.С. Пашкова (голова),  О.І.Романюк,  В.В.Загуменна, Хілобоченко Н.І., Куриленко Т.В.)