БІЛЕЦЬКА СІЛЬСЬКА БІБЛІОТЕКА

В 1922 році в селі Білецькому був відкритий сільбуд, організатором і керівником був Музичук Дмитро Михайлович. При сільбуді було створено 3 гуртки: драматичний, співочий та музичний. Членами гуртків проводилась велика роз’яснювальна робота: тлумачились закони радянської влади, велась атеїстична робота, проводились культурно-масові вечори.

Поступово в селі Білецькому створюються культурно-просвітницькі заклади.
В 1924 році  засновано клуб.
В 1930 році  організовано бібліотеку. Завідуючим бібліотекою був Карп’юк Федір Тихонович. В селі була відкрита районна колгоспна школа, в якій навчались зоотехніки. Вона була однорічна і проіснувала всього 2 роки.
З 1938 по 1940 роки учні школи користувались бібліотекою, в якій було 250 книжок і періодика.
В період війни бібліотека була втрачена, однак в післявоєнний період її було відновлено. Місцеві  жителі приносили до бібліотеки свої книги , щоб знову відродити культуру на селі.
Оскільки книг було небагато, то бібліотечну роботу виконував зав клуб.
В 1946 році завклубом був Хринюк Харитін Іванович, а в 1948 році – Слив’янчук Петро.
Фонд бібліотеки в 1939 році налічував 300 книг, в 1949 році – 1500 книг.
В 1957 році завідуючою бібліотекою була  Загороднюк Валентина Яківна.
Кожного року фонд бібліотеки зростав.
В 1959 році він налічував 5000 книг.
В 1969 році – 10401 книга.
В 1976 році – 13795 книг.
Книги надходили з бібколектора та з книжкових магазинів.
В 1978 році бібліотека  була переведена в нове приміщення, де була кімната юного читача і читальний зал.
В 1979 році бібліотеці присвоєно звання «Бібліотека відмінної роботи». Неодноразово Загороднюк-Майбороду Валентину Яківну нагороджували похвальними листами. Бібліотека стає бібліотекою передового досвіду роботи.
З 1982 по 1985 роки бібліотекою завідувала Рукавчук Галина Кузьмівна, а з лютого 1985 по 2010 рік  - Кирик Марія Іванівна.
В 1985 році за результатами конкурсу бібліотека отримала звання «Бібліотека відмінної роботи».
Станом на 1.01.1996 року фонд бібліотеки налічував 9854 екз., книговидача – 7379, читачів – 514 в т.ч. дітей – 56.
Бібліотека працює над відродженням культурно-історичних традицій краю, морально-правовим вихованням молоді, профорієнтацією.
В 2000 році фонд бібліотеки нараховував 9797 примірників, читачів обслуговувалось – 399 чол.
В 2008 році бібліотекою обслуговувалось 254 читачі, фонд нараховував 8175 примірників. З дітьми проводились літературні ранки «Без верби і калини нема України», «Проводи зими, зустріч весни», літературний аукціон «Хто знає більше?», екологічне лото «Українські народні прислів’я, приказки та прикмети про природу».
З 2011 року в бібліотеці працює Березенська Тетяна Анатоліївна.
Разом з будинком культури і школою проводяться соціокультурні заходи: мітинг-реквієм «Відлуння афганських гір», вечір «Квітни, земле моя», «Хліб усьому голова», літературно-мистецьке свято «Різдв’яною стежинкою до щастя і добра».