МІСЬКА БІБЛІОТЕКА №1

Бібліотека була створена у післявоєнний період з книг, що знаходились  у місцевому колгоспі «Маяк». Книги знаходились в парткабінеті і видавались парторгом. Пізніш було виділене приміщення при сільському клубі с.Горошки. З того часу бібліотека існує як Горошківська сільська з посадою бібліотекаря.
У 1958 році книжковий фонд бібліотеки налічував 5 250 книг – це суспільно-політична , художня, дитяча та довідкова література. Фонд поступово поповнювався і в 1961 році становив 7 295 примірників.
З 1963 року  бібліотека знаходиться у старому приміщенні контори колгоспу «Маяк» і займає три кімнати. В 1965р. фонд збільшився до 12 250 примірників.
В 1970 році згідно постанови облвиконкому та облпрофради №317 від 22.10.70 р. Горошківську сільську бібліотеку реорганізовано в міську №1, як таку, що відноситься до Полонного по адміністративному поділу. Завідувала бібліотекою Мартюк Марія Григорівна, яка внесла великий вклад у покращення обслуговування читачів (працювала з 1963 по 1987 роки).
          В 1976 році в Полонському районі проведено централізацію державних масових бібліотек. До складу Полонської ЦБС ввійшла і міська бібліотека №1. З цього часу комплектування бібліотек проводилось централізовано. Виділялось достатньо коштів на придбання літератури та періодики.
В 1978 році бібліотека обслуговувала 1 043 користувача, книговидача становила 20 517 прим., фонд налічував 2 865 примірників.
В різні роки бібліотекою завідували Омельчак Тамара Анатоліївна, Поліщук Любов Андріївна, Медвецька Оксана Миколаївна.
В 1991 році Україна стала суверенною державою. Важким було її становлення і розвиток. На фоні розбудови  молодої країни  відбувається і розвиток бібліотеки. Економічна нестабільність  призвела до різкого зменшення фінансування бібліотек, що позначилось на придбанні літератури і як результат – до зменшення книжкового фонду. Так, в 1994р. фонд становив 13 302 прим., а в 2000 році – 11 924прим.

           В зв’язку з тим, що приміщення стало аварійним, бібліотеку у 2002 році переведено в загальноосвітню  школу №4, де вона займає дві кімнати.
           З 2003 року бібліотеку прийняла Кузьменко Леся Іванівна.