ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ
 
     ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ є структурним підрозділом відділу обслуговування. Користувачів читального залу обслуговує два працівники.
     Завідуюча читальним залом – Якимчук Світлана Василівна
    Бібліотекар читального залу – Сарнацька Ірина Миколаївна.
    У читальному залі представлено універсальний фонд друкованих видань: великий вибір словників, довідників, енциклопедій, література з економіки та банківської справи, правові та нормативні документи, газети та журнали. Бібліотечний фонд читального залу ЦРБ налічує 15 000 тисяч примірників книг та брошур. До послуг користувачів інформаційна зона, яка знайомитьз періодичними виданнями. У І півріччі 2015 року до читальної зали надходить 70 назв періодичних видань: 48 назв журналів і 22 газети.
     Г а з е т и:
"Урядовий кур'єр" "Голос України", "Україна молода",
"Все для вчителя", "Позакласний час", "Подільські вісті", та багато інших.
    Ж у р н а л и:
  "Зовнішні справи", "Вокруг света", "Міжнародний туризм", "Дивослово", "Мистецтво в школі", "Офіційний вісник України", "Юридична наука", "Огородник", "Твое здоровье", "Дом в саду", "За рулем", "Світ рибалки".
  В читальному залі є постійно діючі книжкові виставки "Земле Подільська, рідний мій краю", "Хотіла б піснею стати", "Соборна мати Україна, одна на всіх як оберіг", що вклячає в себе фотостенд "Гордість і скорбота Хмельниччини".
   Для інформаційного забезпечення користувачів в читальному залі функціонує центр регіональної інформації.
  Читальний зал традиційне місце проведення літературно-мистецьких вечорів, "круглих столів", презентації нових книг, зустрічей з визначними діячами культури, мистецтва, письменниками, гостями тощо.