ХРЕЩЕННЯ УКРАЇНИ-РУСИ

1. Православ'я в Україні

    86.3
    Ф33
                Федорів Ю. Історія церкви в Україні. Л., 2001.-362с.
               Кожна людина приналежна до церкви, повинна знати її минуле, її історію, її розвиток, часи її розквіту та занепаду, які були помилки та як було можливо їх уникнути, що робити, щоб тих помилок не допускатися в майбутньому.
      
 
 

    86.3
    І-89
               Історія релігії в Україні: Навчальний посібник / За ред. А.М.Колодного, П.Л.Яроцького. - К.: Т-во "Знання", КОО, 1999.-735с.
             У навчальному посібнику викладено історію релігії на українських землях від стародавніх суспільств до наших днів. Посібник відповідає вимогам програмних курсів "Релігієзнавство" та "Історія релігії в Україні".
 
 
 

    85.113 (4УКР)
    В39
                                Вечерський В.В. Українські монастирі. - К.: наш час, 2008.-400с.
                               Книга присвячена українським монастирям як прадавнім центрам духовності, культури, освіти нашого народу. Розповідається про основні правила заснування, будівництва та устрою християнських монастирів, про їх благодійницьку та культурну діяльність.
 
 
 

    85.11(4УКР)
    П68
                             Православні святині Києва. - К.: Техніка, 2011.-352с.
                            Книга знайомить читача зі знаменитими православними святинями Києва - Єрусалима землі Руської. Розповідається про його славетні храми та монастирі, які сформували духовний простір древнього святого міста.
 
 
 

    86.3
    З-30
                  Запровадження Християнства на Русі. - К: Наукова думкак, 1998.-256с.
                 Монографія присвячена проблемам запровадження християнства правлячою верхівкою Київської русі як пануючої релігії і виникнення  організації православної церкви на східнослов'янських землях.
 
 
 

    86
    Р31
                 Релігія і політика в сучасній Україні. - К., 2000.-272с.
                Як складалася взаємодія політики і релігії в сучасній Україні? Якими є прояви і причини їх взаємовпливу? Чи припустимим є використання рілігії у політичній діяльності? Відповіді на ці та інші запитання пропонує ця книга.
 
 
 

    86.3
    К73
                   Котляр М.Ф. Введення християнства в Київській Русі та його наслідки. - К.: Т-во "Знання", 1985.-48с.
                   Висвітлюються соціально-економічні і політичні причини, історичні умови прийняття правлячою верхівкою Давньоруської держави християнського віровчення як панівної їдеології.
 
 
 
2. Біблія - свята книга християн
     86
     П86
                  Псалтир. - К., 2008. - 440с.
                 На славу і честь Пресвятої, Єдиносущної, Животворної і Нероздільної Тройці - Отця, і Сина, і Святого Духа видано цей Псалтир. Видання присвячується 2000-літтю Різдва Господа Бога нашого Ісуса Христа.
 
 
 

    86.3
    Е13
               Евангелие. - К., 1990. - 263с.
               Євангелії від Матфея найбільш повчальне. Ісус - тут перш за все вчитель, проповідник, що говорить про пришестя Царства Небесного.
 
 
 
 

    86.3
    Ш65
               Шифман И. Ветхий завет и его мир. - М., 1987. - 238с.
               Старий заповіт - одна з двох частин Біблії, в його основі лежить "Танах" та поділяється на книги закону (тора), пророків та писання, що в свою чергу поділяються на історичні, поетичні та повчальні твори.
 
 
 

    86.3
    Г61
                  Головащенко С.І. Біблієзнавство. Вступний курс. Навч. посібник. - К.: Либідь, 2001. - 496с.
                 У книзі висвітлюється низка засадничих питань біблієзнавства, серед яких історія формування біблійного канону, біблійні переклади та видання від найперших до сучасних.
 
 
 
 

    86.3
    Б59
              Библия. - Брюсель, 1973. - 2357с.
              Біблія - книга унікальна, невичерпна, в якій сказано все як про Бога, так про людину.
 
 
 
 
3. Шляхи Месії у просторі і часі
    63.3
    С25
               Святий Київ. - К.: Мистецтво, 2001. - 240с.: іл.
               Кожного, хто знайомиться з Києвом, вражають його численні святині й історичні пам'ятки. Місто пережило немало лихоліть, але вистояло завдяки нездоланній вірі в добро, у високу духовність українського народу.
 
 
 

    86.37
    Х46
                   Хіміч Я. Християнська культура України: термінологія мистецтвознавчого аналізу. - К.: ДАККК; М., 2008. - 176с.
                   Довідкове видання вміщує значну кількість термінів, що висвітлює засади церковної архітектури, церковної музики та літератури, церковного начиння та ін.
 
 
 
 

    86.36
    Р39
                  Ренань Э. Жизнь Иисуса. К., 1990. - 432с.
                  Репринтне видання 1906 року присвячене життю Ісуса сина Божого.
 
 
 
 

    86.2
    Д63
                  Декаш В. Загальне релігієзнавство. - Чернівці: Книги - ХХІ, 2005. - 376с.
                  Значна частина навчального посібника присвячена християнству, православній вірі, сучасному стану та тенденціям розвитку релігії і церкви в Україні.
 
 
 
 

    85.14
    С79
                 Степовик Д. Історія української ікони Х-ХХ ст. - К.: Либідь, 2004. - 440с.
                У книзі розкрито особливості розвитку української ікони від хрещення Київської Русі до кінця ХХ ст., характеризуються стилі й специфічні риси української ікони, які відрізняють її від творів інших ікономалярських національних шкіл, аналізуються осередки та школи ікономалювання.