ВИТЯГ З ПРАВИЛ КОРИСТУВАННЯ
ЦЕНТРАЛЬНОЮ  БІБЛІОТЕКОЮ ПОЛОНСЬКОЇ МР ОТГ
 
    ПРАВА  КОРИСТУВАЧІВ
               1. Кожен громадянин незалежно від статі, віку, національності, соціального походження, політичних та релігійних переконань, м’ясця проживання, а також підприємства, установи, організації мають право на бібліотечне обслуговування бібліотеками ЦБС. Користувачами бібліотечних послуг є юридичні та фізичні особи.
               2. Формами бібліотечного обслуговування є абонемент, читальний зал, міжбібліотечний абонемент (далі МБА). Користувачі мають право отримувати книги, документи та інші носії інформації через абонементи за місцем проживання.
               3. Користувачі бібліотек мають право отримувати безкоштовну інформацію про склад бібліотечних фондів, консультативну допомогу в пошуках джерел інформації, одержувати в тимчасове користування книги, документи (далі документи) з бібліотечного фонду, брати участь в заходах, що проводить бібліотека. Додаткові платні послуги надаються користувачам згідно "Положення про платні послуги в бібліотеках Полонської ОТГ", затверджених Радою при директорі ЦБС.
               4. Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою одноразово не більше 5 документів терміном до 30 днів. Термін користування новими надходженнями, підвищеного попиту може бути зменшений до 10 днів.
               5. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі або іншому обліковому документі. Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на нього відсутній попит інших користувачів.
               6. Документи, що зберігаються в фонді читального залу, довідкові видання, а також видання, що користуються попитом і видання, одержані по МБА, видаються для користування тільки у читальному залі.
               7. У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів користувач може їх (або копії) отримати з інших бібліотек через МБА. Пересилання видань за рахунок користувача.
               8. Особи, які тимчасово проживають на території міської ради, мають право користуватися тільки читальним залом або одержати документи додому під грошову заставу.
               9.  Окремі категорії мають право на пільги, які встановлюються бібліотекою.
 
  ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІ
              Користувачі бібліотекою зобов’язані:
               1. Для запису до бібліотеки громадяни пред`являють паспорт або документ, що його замінює, ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують зобов`язання їх виконувати й дають відомості для заповнення читацького формуляра. У разі зміни місця проживання, користувач повинен негайно повідомити про це бібліотеку. Записатись до бібліотеки мають право громадяни, які проживають в зоні обслуговування центральною бібліотекою. Діти й підлітки до 18 років записуються в бібліотеку на підставі документа, який пред`являють їхні батьки, установи чи особи, під наглядом яких вони перебувають.
                  2. Користуватись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитися до них: при одержані документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов`язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені у книгах та інших документах дефекти несе користувач.
                   3. За кожний документ, одержаний на абонементі, користувач розписується в читацькому формулярі. Повернення документів засвідчується підписом бібліотекаря.
               4. Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повернути в установлені терміни. У разі порушення термінів користування документами сплачується пеня за кожний прострочений день.  Розмір пені визначається бібліотекою.
               5. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, повинен замінити його аналогічним документом, визнаним бібліотекою рівноцінним або відшкодувати збитки реальної (ринкової) вартості документа, яку визначає комісія по роботі з фондом. У разі пошкодження або втрати документа, одержаного через МБА чи внутрішньо-системний книгообмін, користувач за домовленістю з бібліотекою-фондоутримувачем повинен замінити його аналогічним документом (чи копією) або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою в залежності від цінності видання.
               6. За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.
               7. Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її терміном, що визначається бібліотекою. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним  законодавством України. 
               8. Користувачі мають право на відтворення запитуваної інформації з дотриманням ст..22 і 23 Закону України «Про авторське право і суміжні права» від 20.11.2003р. за №1294-4 при умові використання отриманого матеріалу з метою освіти, навчання, приватного дослідження.
               9. Користувач, зобов’язаний поважати права інших користувачів бібліотеки, дотримуватися тиші у читальній залі, не порушувати громадський порядок, бути ввічливими та коректними зі співробітниками бібліотеки.
 
Користувачам бібліотеки не дозволяється:
               1. Передавати документи, одержані на свій читацький формуляр іншим особам.
               2. Вилучати картки з каталогів і картотек, робити на них нотатки.
               3. Здійснювати будь-які дії, що можуть причинити порушення цілісності бібліотечних документів, зіпсувати чи змінити їх зовнішній вигляд.
               4. Виносити з читальних залів документи з фонду відкритого доступу без належного оформлення у чергового бібліотекаря.
               5. Торгувати, проповідувати, розповсюджувати листівки, рекламну продукцію і здійснювати інші подібні дії.
               6. Заходити у службові приміщення, користуватись службовим телефоном
 
При користуванні комп’ютерами бібліотеки забороняється:
               1. Псувати чи модифікувати налаштоване комп’ютерне обладнання або програмне забезпечення.
               2. Підключати інше периферійне обладнання до комп’ютерів та робити інші дії, які можуть завдати шкоди бібліотечній техніці.
               3. Використовувати комп’ютер для потреб, не пов’язаних з пошуком інформації.
               4. Користувач, який порушує Правила, позбавляється права відвідування бібліотеки на термін, який визначається адміністрацією бібліотеки. Матеріали про злісне порушення Правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.