«Україна незалежна»

(Віртуальна виставка з нагоди 23 річниці незалежності України)

    Свою Україну любіть,

    Любіть її…Во время люте,

    В останню тяжкую минуту

    За неї Господа моліть

                                              Тарас Шевченко

 

1.  На шляху до незалежності

    63.3

    Ш24

              Шаповал Ю. Держава. – К., 2008. – 160 с.

              Книга являє собою ілюстровану енциклопедію, що  розповідає про традиції української державності, населення, кордони, регіони нашої держави, державні моделі  XX століття в Україні та державне будівництво після 1991 року.

 


    63.3

    З46

            Здобуття незалежності України 1991. Історія  проголошення, документи,  свідчення. У 2 т. – Житомир, 2011. – 896 с.

           Видання є документально-публіцистичною розповіддю про проголошення незалежності України у серпні 1991 року.  Книги містять документальні матеріали, що стосуються процесів 1990-1992 р. у Верховній Раді України з  поступу до власної державності та перших кроків нової держави – правові акти, стенограми обговорення найважливіших питань і результати голосування, а також статті вчених-істориків та спогади народних депутатів та інших політиків, які були безпосередніми учасниками тих подій.


    63.3

    У45

             Україна: утвердження незалежної держави (1991—2001 ) --  К., 2001.  – 704 с.

             Монографія присвячена проблемам формування незалежної Української держави. Окремі розділи містять аналіз суспільно-політичних, соціально-економічних і культурних процесів трансформаційного періоду. Приділено увагу дослідженню національних державотворчих традицій, починаючи з доби Київської Русі.

 


    92

    Е64

            Енциклопедія сучасної України. Т. 1. – К., 2001. – 824 с.

            Енциклопедія сучасної України – перше багатотомне видання про україну у всіх її вимірах від початку 20 століття до сьогодення. Енциклопедія подає цілісний образ новітньої  України в подіях, інституціях, установах,  родах діяльності, поняттях, персоналіях. Охоплює всі сфери життя в Україні, відображає сучасні погляди на історичні події та постаті.

            На даний час у фонді бібліотеки 13 томів ЕСУ.


     63.3

    У45

             Україна: Віхи історії. – К., 2001. – 432 с.

            У виданні, присвяченому десятиліттю Незалежності України, в концентрованій формі відтворено основні віхи української історії. У більш ніж тисячолітній ретроспективі показано історичні шляхи українського народу до національно-державної самостійності і суверенітету.

 


    63.3

    У45

             Україна. 10 років поступу. – К., 2001. – 200 с.

            Фотокнига присвячена знаменитому ювілеєві незалежної України. Понад 250 авторських фото – підсумок десятирічної творчої праці талановитого художника-фотографа  Олександра Клименка. Кожен знімок – це мить вихоплена з самого виру життя пильним оком кореспондента, історичне свідчення боротьби народу за незалежну українську державу.

 


    63.3

    У45

             Україна: Хронологія розвитку. – К., 2011. – 560 с.

            Науково-популярне видання, яке висвітлює в хронологічній послідовності історичний розвиток України з 1800 р. до початку Лютневої революції 1917 року,  у період коли українські землі перебували  в складі двох імперій – Романових і Габсбургів.

 


    92

    У45

             Україна. – Харків, 2008. – 319 с.

            Енциклопедія «Україна» є першою спробою створити видання для підростаючого покоління,що містить досить повну і різноманітну інформацію про минуле і сучасне життя нашої країни.  Вісім розділів книги, що супроводжуються понад 200  ілюстраціями докладно розповідають про історію та традиції українського народу, розвиток економіки, науки,освіти, культури, літератури і мистецтва в Україні.

 


    63.3

    Ч90

             Червінський  В. Історія України: Джерельний літопис. – К.,2012. – 832 с.

             Вміщено документи і матеріали, які висвітлюють найважливіші події в історії України з найдавніших часів до сьогодення. Подано найрізноманітніші види джерел: уривки з літописних свідоцтв, юридично-правових документів, геналогічних таблиць княжих династій, спогадів сучасників подій, свідчень іноземців.

 

 


    63.3

    Х65

             Хмельниччина в літописі незалежної України. – Хмельницький,2011. – 64 с.

            Видання містить коротку довідку про історію утворення області, її загальну характеристику на сьогодні та хроніку подій 1991-2011 років.

 

 


2. Символи нашої держави

Державними символами України є Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України.

Ст.20  Конституції України

    67.9

    У45  

            Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради Украни 28 червн.  1996 р. – К.,1997.- 80с.

 

 

 

 


    63.3

    С32  2.

                 Сергійчук В. Національна символіка України. – К., 1992. -- 109с.

                 У час відродження національної самосвідомості важливими є відомості про традиції використання нашим народом  гербів, прапорів, гімнів протягом тисячоліть, які можна   дізнатися, прочитавши дану  книгу. 

 

 


   63.3

    С59 3.

                  Сокальський А. Національна символіка України. – Запоріжжя, 1993.-- 104 с.

                  Що означають символи, покладені в основу ознак державності  нашої країни, де коріння української національної символіки, як вона формувалася протягом віків, саме цій темі приcвячена книга А. Сокальського.

 

 


    63.3

    Д36 4.

                Державний гімн України.—К.,2006.—56с.

                Популярний історичний нарис містить матеріали про авторів та історію створення гімну України.

 

 

 


    63.2

    П19 5.

                 Пастернак О. Пояснення Тризуба, герба Великого Київського Князя Володимира Святого. – К., 1991. – 47с.

                Ця книга про тризуб – геральдичний знак Київського Князя Володимира, на її сторінках розкрито загадку про походження  та значення тризуба в Україні, як державного герба, національного знаку і релігійного символу.

 

 


    67.9

    У45 6.

                  Україна: герби та прапори. – К., 2010.—456 с.

                  Пропонована книга є певним підсумком майже 20-річного періоду створення місцевої символіки. До неї включено понад 1200 зображень гербів та прапорів областей, районів і міст України.