Пропонуємо ознайомитися з «Переліком стандартів з довідково-інформаційної, бібліотечної, видавничої справи і суміжних галузей» / (чинні в Україні станом на 01.01.2021 р.)

 
СТАНДАРТИ