Вічний Кобзар!!!

Воскресну нині! Ради їх,
Людей закованих моїх,
Убогих, нищих...Возвеличу,
Малих отих рабів німих!
Я на сторожі коло їх
Поставлю слово...

 
 
 

1. Невмируще слово Кобзаря
   84.4 УКР1
   Ш37
                        Шевченко Т.Г. Кобзар. - К.: Дніпро, 1999. - 672 с. 
                        Збірка містить вірші, поеми, балади написані у 1837-1861 роках.
 
 
 
 

   84.4 УКР1
   Ш37
                       Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12 т. Т.1. - К., 2001.
                       1-й том фундаментального видання вміщує поетичні твори Т.Шевченка написані у 1837-1847 роках.
 
 
 
 
 

   84.4 УКР1
   Ш37
                       Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12 т. Т.6. - К., 2003. 
                       Цікавими для поціновувачів творчості Шевченка є його листи, ділові папери, дарчі та власницькі написи, документи складені Т.Шевченком або за його участю.
 
 
 
 

   74.26
   К50
                     Поезія Тараса Шевченка: сучасна інтерпретація. - К.: Освіта, 1998. - 237с.
                    У посібнику із застосуванням новітніх методів аналізу грунтовно досліджені основні поетичні твори Т.Шевченка. Ця книга по-сучасному тлумачить Шевченкові поезії, пропонує ефектині методи вивчення їх у школі.

 
 
 

   84.4 УКР1
   Ш37
                       Шевченкова криниця: Збірник афоризмів із творів Тараса Шевченка. - К.: Криниця, 2003. - 288 с.
                       Дана книга - це збірник найвідоміших, особливо яскравих і змістовних висловів і ширших уривків із поетичних творів та його прозової спадщини: повістей, драматичних творів, листів, щоденника тощо.

 
 
 

2. Він був сином мужика, і став володарем в царстві духа
   83.3 УКР1
   В65
                       Вічний як народ: сторінки до біографії Т.Г.Шевченка: навч. посібник. - К.: Либідь, 1998. - 272с.
                       Книга містить сторінки життя і творчості Кобзаря, відомі теми доповнюють і поглиблюють раніше не публіковані документи, спогади сучасників.

 
 
 
 

   83.3 УКР1
   Ц28
                          Цвілюк С.А. Історична мудрість Великого Кобзаря. - Одеса: Маяк, 2008. - 312с.
                         Поеми й вірші історичної, історико-революційної та соціально-політичної проблематики ("Гайдамаки", "Іван Підкова" "Тарасова ніч" - це вершинне досягнення великого поета.


 
 

   83.3(4УКР)1
   Ф83
                            Франко І. Шевченкознавчі студії. - Львів: Світ, 2005. - 472с.
                           Згруповані в одному виданні Шевченкознавчі праці І.Франка відображають еволюцію його поглядів, а також дають змогу глибше осягнути особливості поезії Т.Шевченка, історичне значення художнього досвіду поета в українській і світовій літературі.

 
 
 
 

   83.3 (4УКР)1
   Я94
                          Яцюк В. Віч-на-віч із Шевченком: Іконографія 1838-1861 років. - К.: Балтія Друк, 2004. - 112 с.
                          У вітчизняному образотворчому мистецтві не знайти іншого видатного художника, який стільки уваги приділяв автопортретам. Зібрані разом, зведені до єдиного хронологічного ряду, автопортрети утворюють своєрідний образний життєпис митця. 

 

   83.3 УКР1
   Ч-18 
                      
Чанін С.В. Великий рід великої людини. Науково-пошуковий нарис. - К.: ТОВ "Елібре", 2008. - 160с.
                      У цій книзі, використовуючи документальні та мемуарні джерела, автор спробував відстежити поворотні моменти в долі українського класика, прагнув виявити маловивчені лінії родичів поета і тим самим доповнити вже наявні дані генеологічних досліджень.

 

 

3. Земля Подільська, яку сходив Тарас
   83.3 (4УКР)
   В42
                           Відоменко О. Оплаканий і зраджений: нариси і статті. - Хмельницький: Поділля, 200. - 152с.
                           В книзі розповідається про маловідомі факти з життєвого та творчого шляху українського поета та художника - Тараса Шевченка.


 
 
 

   83.3 (4УКР-4ХМ)
   С24
                                     Сваричевський А.В. Шевченко і Поділля: Земля, яку сходив Тарас. - Хмельницький: Поділля, 1994. - 64с.
                                     Ця збірка висвітлює зв'язки Т.Г.Шевченка і Поділля.

 

 
 

   84.4 (4УКр)6
   С24
                              Свіча вічності: Поезії про Україну, Шевченка, українську душу / Упоряд. М.Федунець. - Хмельницький: Поділля, 2000. - 160с.

 
 
 
 
 

        Наумова Н. Земля Подільська, яку сходив Тарас: [Буклет]. - Хмельницький, 2000. В буклеті описано про перебування Шевченка на Поділлі і Волині, про його твори, навіяні цією подорожжю.
 
 
 
 
 
 

    84.4 УКР6-4ХМЕ
   Т28
                                      Творче Поділля. - Хмельницький. - 1995. - 239с.
                                      Публіцистично-художній альманах Хмельницької міської літературної спілки "Поділля" - присвячується 180-річчю від дня народження Т.г.Шевченка.


 
 
 

4. Вінок слави Кобзареві
    83.3 (4УКР)1
    О-76
                               Останнім шляхом Кобзаря. - К.: Український літопис, 1994. - 280с. 
                              Хронологія і дух походу-реквієму присвяченого перепохованню Т.Шевченка відтворює даний літопис. Наведено роздуми відомих релігійних діячів, письменників і науковців про вплив Кобзаря на сучасне українське духовне життя.
 
 
 

    83.3 УКР1я43
    Ш37
                               Шевченко і світ. - К.: Дніпро, 1989. - 316с.
                              У збірнику йдеться про світову славу Т.Г.Шевченка. Автори простежують, як відкривали, сприймали, перекладали твори поета в Західній Європі, Латинський Америці та інших регіонах.

 

 


    83.3 (4УКР)
    Ш37 
                             Шевченкова дорога в Білорусь: Літературно-публіцистичний збірник. - Львів: Світ, 2004. - 272с. 
                             Даний збірник присвячено відзначенню року Т.Г.Шенвченка в Республіці Білорусь. Вміщено офіційні матеріали, а також твори провідних білоруських поетів про Кобзаря, літературозначні статті про зв'язки Шевченка з Білоруссю.

 
 
 

    83.3 УКР1
    Я38
                         "Я дуже щиро Вас люблю": Шевченко у розповідях сучасників. - Х.: прапор, 2004. - 352с.
                         У книзі у хронологічному порядку подано матеріали, що дають виразну картину життєвого і творчого шляху поета, є безцінною скарбницею свідчень сучасників про нього, джерелом грунтовного вивчення його біографії.