Збережемо землю для нащадків

Любімо, шануймо, бережімо

природу – вічне джерело життя

і нашої творчості! Вона нам

стократ більше віддасть,

ніж ми їй можемо дати.

М.Рильський

1. Земля - наш спільний дім

   28.59

   С54

            Собко В. Стежками Червоної книги. – К.: Урожай, 2007. – 280 с.

            Розповідається про рідкісні та зникаючі рослини. Більшість з них – цінні харчові, технічні й лікарські рослини. Щоб наша флора була багата на унікальні види, кожна людина повинна нести відповідальність за бережне ставлення до них і охороняти їх.

 


   28.68

   Ч45

            Червона книга України. Рослинний світ. – К., 1996. – 608 с.

            Книга інформує про стан видів рослин і грибів України, які перебувають під загрозою знищення та про заходи щодо їх збереження і науково обґрунтованого відтворення.

 

 


   28.5

   Б86

             Ботанічні сади та дендропарки. – К., 2009. – 296 с.

             Дане науково-довідкове видання знайомить із заповідними територіями України, а саме з ботанічними садами та дендропарками (міськими, академічними, державних і національних університетів та педагогічних закладів) де зібрані багаті колекції рослин з усієї планети.

 


   28.08

   С22

            Сафранов Т. Екологічні основи природокористування: Навчальний посібник. – Львів, 2006. – 248 с.

            У посібнику висвітлені найважливіші розділи сучасної екології, розглянуті питання антропогенного забруднення довкілля та його негативні наслідки, екологічні основи та проблеми раціонального природокористування.

 


   28.08

   М91

            Мусієнко М. Екологія. Основи природи: словник-довідник. – К.: Т-во «Знання», 2007. – 624 с.

            Пропонована книга – найбільш повних словник-довідник термінів і понять (понад 5000) у галузі екології та охорони природи. Поряд з тлумаченням галузевих термінів наведено довідкові дані про біосферу Землі, її структуру, взаємозв’язки людини і природи, деякі прикладні питання охорони довкілля.

 


   28.08

   З-33

            За польський А.К. Основи екології: Підручник. – К., 2005. – 382 с.

            Викладено основні теоретичні положення загальної екології. Особливу увагу приділено раціональному використанню сировини, тепло- і енергоресурсів, води, атмосферного повітря, а також безвідходних і маловідходних технологій у виробництві. Окремі розділи присвячено екології міських екосистем, радіаційній екології, екологічним проблемам космосу, військово-промислового комплексу.


   20.1я73

   Б61

                 Білявський Г. Основи екології: Підручник. – К.: Либідь, 2005. – 408 с.

                 Підручник висвітлює сучасні підходи в науці про довкілля, зокрема розділи біоекологія, геоекологія, техноекологія, соціоекологія, екологія людини та окреслює екологічний стан регіонів України.

 


   20.1я2

   М91

                 Мусієнко М. Екологія: Тлумачний словник . – К.: Либідь, 2004. – 376 с.

                 Мета пропонованого видання – допомогти формуванню уявлення про сучасну екологію, що інтегрує знання про Землю та її біосферу. Статті подано української та російської мовами. Словник є джерелом інформації з багатьох екологічних проблем.

 


   28.08

   Д13

                Давиденко В. Ландшафтна екологія: Навчальний посібник. – К.: Лібра, 2007. – 280 с.

                Посібник на сучасному науковому рівні характеризує екологічні особливості кожного з типів ландшафту (водний, промисловий, сільськогосподарський, рекреаційний та ін..). Ландшафтна екологія тісно пов’язана з географією, геологією, ґрунтознавством, геохімією та біоекологією.

 


 

     20.1я7

     Б17

                    Бойчук Ю. Екологія і охорона навколишнього середовища: Навчальний посібник. - Суми, –2002. – 284 с.

                    Посібник присвячений дії екологічних факторів у біосфері, які викликаються антропогенним впливом. Розглянуті особливості існування живих організмів і вплив забруднення навколишнього середовища на здоровя людини. Вказані основні шляхи оптимізації взаємодії людського суспільства і природи.

 


   28.081

   Н19

                 Назарук М. Основи екології та соціоекології. – Львів: Афіша, 2000. – 256 с.

                 У посібнику висвітлено стан довкілля України, проаналізовано причини й наслідки розвитку негативнох екологічних ситуацій.

 

 


    28.081

    К95

                  Кучерявий В. Екологія. – Львів: Світ, 2000. – 500 с.

                 У підручнику відображено зміст екології як біологічної науки. Визначено місце екології в системі природних наук. В окремому розділі подано історію екологічної наук. В окремому розділі подано історію екологічної науки, висвітлено також питання біосферології (глобальної екології).

 


2. Стежками рідного краю

    20.1

    П75

               Природа Хмельниччини: потенціал, охорона, проблеми. – Нєтішин, 2002. – 88 с.

              Книга, яка містить матеріали науково-практичної конференції і охоплює відомості про природні об’єкти Хмельницької області, екологічний стан природних ресурсів, перспективу заповідної справи на Хмельниччині, тощо.

 


    28.0

    П77

            Природа унікального краю – малого Полісся. – Кам’янець-Подільський, 2010. – 252 с.

           Книга присвячена опису рослинного та тваринного світу східної частини Малого Полісся (в межах Хмельницької області). Характеризується фауна регіону та існуюча мережа природно-заповідних територій. Розглядається питання створення національного природного парку.

 


    28.08

    К14

                Казімірова Л. Верхнє Побожжя. – Хмельницький, 2012. – 288 с.

                Робота висвітлює ландшафтно-екологічні, флористичні, фауністичні та історико-культурні передумови створення нового національного парку України «Верхнє Побожжя» (на території Волочиського, Красилівського, Хмельницького, Староконстянтинівського, Летичівського, Старосинявського, Деражнянського, Ярмолинецького районів Хмельницької області).


    26.89

    П77

                  Природа Хмельницької області. – Львів, 1980. – 152 с.

                  У даній колективній монографії зібрано матеріали по геології, геоморфології, клімату, поверхневих і підземних водах, рослинності, грунтах, фауні та охороні природи на Хмельниччині.

 


    28.088

    М18

                   «Мале Полісся» - проектований національний природний парк України (Хмельницька область). – Кам’янець-Подільський, 2007. – 40 с.

                    Робота висвітлює передумови створення нового національного парку на території Славутського та Ізяславського районів Хмельницької області. Узагальнено матеріали попередніх наукових досліджень географів, ландшафтознавців, ботаніків, зоологів.

 


    919.26

    Р36

                    Рекреаційні природні ресурси Хмельниччини: Реком. бібліогр. покажч. – Вип.1. – Хмельницький, 2009. – 49 с.

                    Покажчик містить відомості про літературу з питань рекреаційних ресурсів Хмельницької області та надає інформацію про книги та статті з періодичних видань про природно-заповідний фонд краю, пам’ятки природи, а також про фотоальбоми, карти, тощо.