БІБЛІОТЕКА-ФІЛІЯ С.КОТЕЛЯНКА
       В селі Котелянка у 1924 році в попівському будинку була відкрита хата-читальня, де дочка дяка Шура читала книги для молоді. В часи переслідування релігії сім’я дяка виїхала і хата-читальня припинила своє існування. 
     Котелянська сільська бібліотека була заснована у 1948 році при клубі. Завідуючою бібліотеки була Ступак. Книжковий фонд налічував 300 книг, журналів та газет не було.
    Після об’єднання колгоспів ім.Обарчука с.Котелянка, «Перемога» с.Прислуч, «Нове життя» с.Колосіївка та «Шляхом Жовтня» с.Любомирка у Котелянській сільській бібліотеці працює Матюха Степан з 1950 по 1952 рік.
У 1952 році бібліотеку прийняла Талімонова Ольга.
З 1953 року завідуючою бібліотекою працює Павлішина Євгена. Вона велику увагу приділяла комплектуванню фонду бібліотеки, придбанню меблів. В цей час фонд бібліотеки нараховує до 5000 книг.
В 1976 році відбулась централізація бібліотек. Котелянська сільська бібліотека ввійшла в Полонську ЦБС.
У 1980 році Котелянську сільську бібліотеку прийняла Піщевська Наталія. Книжковий фонд бібліотеки зріс. Він становить 8027 екземплярів.
З 1981 по 1983 рік у Котелянській сільській бібліотеці працюють Білоус Галина, Ковеня Олена, Калініченко Любов.
Книжковий фонд бібліотеки поповнюється, він становить 10386 примірників книг.
У 1988 році Котелянську сільську бібліотеку прийняла Козоріз Євгенія Степанівна. Книжковий фонд на той час становив 11144 примірники.
Після постанови Кабінету Міністрів України «Про мінімальні соціальні нормативи забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні» була скорочена мережа бібліотек. І з 1997 року по серпень 2004 року Котелянська сільська бібліотека працювала на 0,25 ставки. За цей період значно зменшився книжковий фонд бібліотеки. На 1.01.2005 року він становить 9732 примірники.
З метою популяризації екологічних знань, природоохоронної освіти, організації змістовного та цікавого дозвілля дітей у бібліотеці з 2009 року діє клуб за інтересом «Знай. Люби. Бережи».
Значна увага у роботі бібліотеки приділяється краєзнавчій роботі. З 2012 року бібліотека працює за краєзнавчою програмою «В океані рідного народу відкривай духовні острови».
Особлива увага приділяється комплектуванню бібліотеки краєзнавчою літературою. До послуг користувачів створено куточок «Скарби народні – вічні скарби», де зібрані роботи народних майстрів декоративно-ужиткового мистецтва. Створена «Картотека народних умільців». Матеріали по краєзнавству зібрані у папках: «Фольклор», «Українські народні пісні», «Приказки та прислів’я», «Колядки та щедрівки», «Видатні люди села».
Написана історія села Котелянки та зібрані легенди про село. Книжковий фонд являється основою діяльності бібліотеки і нараховує 9675 примірників.
На протязі 2009-2011 років книжковий фонд бібліотеки-філії поповнився на 448 примірників.
Для покращання обслуговування користувачів сільською бібліотекою та задоволення їх запитів виділено такі групи читачів: діти, юнацтво, люди похилого віку, люди з особливими потребами. Бібліотека надає першочергового значення забезпеченню бібліотечно-інформаційним обслуговуванням людей з особливими потребами та людей похилого віку.
Читачі, які через хворобу, вікову немічність та інші обмеження в життєдіяльності не можуть відвідувати бібліотеку, користуються послугами книгонош та працівника бібліотеки.
Станом на 2011 рік послугами Котелянської  сільської бібліотеки користується понад 529 чоловік, з них 76 дітей. Книговидача – 10523 примірники, в тому числі діти – 1877 примірники.