БІБЛІОТЕЧНОМУ ФАХІВЦЮ

Стратегія розвитку Хмельницької області на 2021-2027 роки


Указ Президента України №722/2019 "Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року"


Поставнова Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 р. № 72 "Про затвердження Державних соціальних нормативів забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні"


Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року №219-р СТРАТЕГІЯ розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року “Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України


Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2016 року №119-р "Про схвалення Довгострокової стратегії розвитку української культури"


Закон України  "Про доступ до публічної інформації"


Про затвердження Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів


Пакет документів для реєстрації персональних даних користувачів бібліотек (07.02.2013

Правила охорони праці для бібліотечних працівників


Концепція розвитку бібліотечної справи України. Проект


Бібліографічний опис електронних ресурсів


Бібліографічний опис електронних ресурсів. Брошура


Шановні колеги! Президія Української бібліотечної асоціації 7 липня 2015 р. прийняла Маніфест УБА «Бібліотеки в умовах кризи»,  у якому представлено бачення місії та ролі бібліотек, їхньої цінності для українського суспільства, яке наразі долає кризові явища та впроваджує реформи.


Позиція МКІП щодо актуалізації бібліотечних фондів у зв'язку зі збройною агресією російської федерації проти України


 

Кодекс етики бібліотекаря

Затверджено конференцією Української бібліотечної асоціації

26 листопада 2013 р.

Мета цього Кодексу – визначення і втілення в життя принципів професійної етики бібліотечних працівників і всіх, хто забезпечує бібліотечно-інформаційне обслуговування.

У демократичному суспільстві, членами якого є всебічно поінформовані громадяни, бібліотечні працівники покликані сприяти забезпеченню принципів інтелектуальної свободи і вільного висловлення, руху ідей та інформації, свободи читання. Завдання інформаційних інституцій і професіоналів, включно з бібліотеками і бібліотекарями, - забезпечувати якісну реєстрацію документів, представлення та надання доступу до інформації. Інформаційні послуги в інтересах соціального, культурного та економічного процвітання - основа бібліотечної справи, тож бібліотеки несуть за них соціальну відповідальність.

Цей Кодекс пропонується як набір етичних положень і рекомендується для використання кожним бібліотекарем та інформаційним працівником для гідного здійснення ними своєї професійної діяльності та підвищення ефективності виконання посадових обов'язків.

Українська бібліотечна асоціація затверджує такі основні морально-етичні норми професійної бібліотечної діяльності:

Доступ до інформації

 ми дотримуємося принципів інтелектуальної й інформаційної свободи

 ми протистоїм спробам цензурувати читання, формування фондів бібліотек, надання доступу до інформації

 ми поважаємо людську гідність і реалізуємо право особи на отримання інформації

 ми забезпечуємо високий рівень обслуговування створюємо умови для рівноправного вільного та комфортного доступу користувачів до інформаційних ресурсів

 ми робимо все щоб надавати читачам безкоштовний доступ до бібліотечних фондів і бібліотечних послуг

 ми прагнемо забезпечувати всім доступність бібліотечних матеріалів сайтів книгозбірень і приміщень бібліотек відповідно до міжнародних стандартів доступності

Відповідальність щодо особистості й суспільства

 ми дотримуємося загальнолюдських принципів моралі, гуманізму, плюралізму думок, поваги до особистості як вищої цінності, суспільства незалежно від її соціального стану, віросповідання, національності, статі, віку, політичних поглядів, тощо

 ми зберігаємо та поповнюємо духовні цінності народу України, сприяємо розвиткові національних культур

 ми сприяємо покращанню добробуту, соціальному, культурному та економічному процвітанню особи та суспільства

 ми усвідомлюємо гуманістичну місію нашої професії, сприяємо морально-етичним пошукам людини упізнанні навколишнього світу й відверненні екологічної катастрофи

 ми співпрацюємо з усіма організаціями, установами, обєднаннями й окремими особами, які зацікавлені в розбудові бібліотечної справи в Україні і взабезпеченні вільного і рівноправного доступу до інформації, до бібліотечних матеріалів і ресурсів

Приватність, таємниця та прозорість

 ми дбаємо про захист персональних даних користувачів і партнерів бібліотек

 ми захищаємо інформацію про коло читання та інтереси користувачів, забезпечуємо конфіденційність бібліотечно-інформаційного обслуговування

Відкритий доступ та інтелектуальна власність

 ми зацікавлені у використанні всіх можливостей для надання користувачам бібліотек як найширшого доступу до інформації та ідей у будь-якому форматі

 ми прагнемо надавати справедливий, оперативний, економний та ефективний доступ до інформації

 ми визнаємо інтелектуальну власність авторів та інших творців і прагнемо забезпечити дотримання їхніх прав

 ми - від імені користувачів - захищаємо винятки та часові обмеження у законах авторського права, що стосуються бібліотек

 ми - партнери авторів, видавців та інших творців праць захищених копірайтом

 ми заохочуємо уряд запроваджувати такі закони інтелектуальної власності, що забезпечують баланс між інтересами власників прав, окремими особами й такими інституціями як бібліотеки

Нейтральність, особиста чесність і професійні навики

 ми віддані та компетентні у своїй професії, володіємо і постійно вдосконалюємо професійні знання вміння та навички

 ми несемо моральну відповідальність за оперативність, повноту і об'єктивність інформації, що надається в процесі бібліотечно-інформаційного обслуговування

 ми дотримуємося нейтральності й неупередженої позиції щодо збирання та організації доступу до нформації й надання послуг, розмежовуємо професійні обовязки і власні інтереси, прагнемо до того, щоб особисті переконання не заважали вільному доступові користувача до інформації

 ми не припускаємо одержання особистої вигоди за рахунок читачів, колег бібліотеки, протидіємо корупції, яка впливає на бібліотечну справу ,зокрема, у постачанні та забезпеченні бібліотечними матеріалами і ресурсами, призначенні на бібліотечні посади та адмініструванні бібліотечних контрактів і фінансів

 ми маємо право на вільне висловлювання на робочому місці виходячи з того, що це не порушує принцип нейтральності щодо користувачів

 ми виявляємо ініціативу, відповідальність, дисциплінованість, сумлінність у професійній діяльності

 ми сприяємо розвитку бібліотечної науки і практики, інноваціям, впровадженню прогресивних інформаційних технологій

Взаємини з колегами та працедавцями

 ми справедливо і з повагою ставимося до колег по роботі, захищаємо їхні права

 ми сприяємо гармонізації відносин у бібліотечному колективі, розвиткові професійної самосвідомості його членів

 ми підвищуємо авторитет бібліотечної професії

 ми залучаємо до професії талановиту молодь, допомагаємо її професійному становленню

 ми беремо участь у діяльності професійних асоціацій

 ми запобігаємо будь-яким проявам дискримінації на робочому місці через вік, громадянство, політичні переконання, фізичні чи розумові можливості, стать, сімейний стан, походження, расу, релігію чи сексуальну орієнтацію

Проект Кодексу було підготовлено робочою групоюУБА у складі:

В.С. Пашкова (голова),  О.І.Романюк,  В.В.Загуменна, Хілобоченко Н.І., Куриленко Т.В.)


Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу"

Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу"