ВІДДІЛ МЕТОДИЧНО - БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ТА ПО РОБОТІ З ФОНДОМ 
 
      Методична діяльність ЦРБ спрямовується на запровадження в практику роботи бібліотечних закладів сучасної концепції організації і управління     бібліотечною справою в районі, здійснення аналітико-прогностичної діяльності філій та експертних оцінок структурних підрозділів ЦБ, збір законодавчих, інформаційно-документальних та статистичних матеріалів з розвитку бібліотечної справи;організацію і проведення регіональних локальних та бібліотекознавчих досліджень для вивчення сучасного користувача.
 
  
 
 
МЕТОДИЧНА СЛУЖБА ПЕРЕДБАЧАЄ:
 • єдине організаційно-методичне керівництво структурними підрозділами ЦБ,надання їм практичної допомоги по удосконаленню роботи;
 • вивчення, узагальнення, впровадження передового досвіду, результатів наукових досліджень в практику роботи бібліотек-філій;
 • інформацією про сучасні тенденції розвитку бібліотечної справи, зміст актуальних досліджень та впровадження їх у практику роботи бібліотек, використання нових технологій; - підготовку і видання методичних рекомендацій, порад на допомогу бібліотекарю, методично-бібліографічних матеріалів до загальнодержавних акцій та літературних,  ювілейних і знаменних дат;
 • підготовку видань із серії «З досвіду роботи»;
 • організацію рекламної діяльності, підготовку посібників про ЦБ, інформаційних бюлетенів, буклетів;
 • систему підвищення кваліфікації бібліотечних працівників: проведення семінарів, методднів, «Школи професійної майстерності по роботі з дітьми» на базі бібліотеки для дітей, «Школи молодого бібліотекаря» на базі ЦБ, навчально-практичних занять, групового та індивідуального консультування;
 • стажування новопризначених працівників філій.
          ДОВІДКОВО -БІБЛІОГРАФІЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ  ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ШЛЯХОМ:
 • виконання бібліографічних довідок;
 • створення та ведення довідково-бібліографічного апарату;
 • інформування про нові книжкові надходження;
 • популяризація бібліотечно-бібліографічних знань;
 • підготовка та видання поточних бібліографічних списків "Краєзнавча література", "Законодавчі матеріали", серії "Гордість Полонщини", "Календар знаменних і пам’ятних дат Полонщини";
 • наповнення електронної бази даних «Краєзнавча картотека»
 • складання вебліографічних списків
 • послуги е-урядування.
КОМПЛЕКТУВАННЯ І ОБРОБКА ЛІТЕРАТУРИ ВКЛЮЧАЄ ПРОЦЕСИ:
 • комплектування та облік фондів бібліотек-філій;
 • здійснює бібліографічний опис, систематизацію документів та їх технічне опрацювання;
 • проводить перерозподіл книжкового фонду між бібліотеками-філіями;
 • забезпечує організацію системи каталогів і картотек бібліотек;
 • надає методичну і практичну допомогу бібліотекам-філіям.

Завідувачка методично-бібліографічним відділом та по роботі  з фондом Вальчук Надія Степанівна.