ВАРВАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА БІБЛІОТЕКА
    Бібліотека заснована в 1956 році при клубі. Завідуючий клубом в той час був Босюк Парфен Власович. Книжковий фонд був дуже малий – 175 примірників. Журналів і газет не було.
Пізніше бібліотеку відділили від клубу і перевели в друге приміщення. Її очолила Прядко Галина Степанівна.
З 1962 по 1972 рік бібліотеку прийняла Прокоп’юк В.О. Вона багато працювала над комплектуванням фонду бібліотеки, оформленням кімнат, території, придбанням  меблів для бібліотеки. В цей час книжковий фонд бібліотеки становить 5738 примірників книг, 306 брошур, передплачується 6 назв журналів.
Прокоп’юк В.О. створює каталоги – алфавітний і систематичний, краєзнавчу картотеку, бібліографічні картотеки.
В 1972 році книжковий фонд становить уже 8840 примірників. В цей час бібліотекою обслуговується 770 читачів, в тому числі робітників – 125, колгоспників – 227, службовців – 38, учнів і дітей – 322. Книговидача становить 14322 примірники.
З 1972 по 1978 роки в бібліотеці працюють Санкова Л.В., Малаціон М., Бойко С.В.
В 1979 році бібліотеку очолила Бабич Ганна Іванівна. Бібліотека знаходиться в старому приміщенні колгоспної хати. Книжковий фонд зростав, читачів збільшувалось і назрівало питання про будівництво нової бібліотеки.
В 1980 році варварівські читачі справили новосілля. Бібліотеку перевели в  нове приміщення клубу. В цей час книжковий фонд зріс до 8735 примірників, читачів налічувалося 820 чоловік, з них дітей – 188, дорослих – 632. Бібліотека обслуговує відділення радгоспу. Створено пункти видачі на польовому току і молочно-товарній фермі, було залучено до читання майже всіх тваринників, механізаторів. Велику допомогу надавали в пропаганді літератури книгоноші, актив бібліотеки.
У 80-ті роки велика увага приділялась керівництву читанням. Проводилась масова робота по всіх напрямках пропаганди літератури. Були проведені літературні ранки, вечори, усні журнали, диспути, вікторини, обговорення книг. Проводилась значна довідково-бібліографічна робота.
В 90-ті роки читачів в бібліотеці зменшується в зв’язку із значним зменшенням населення.
В 1990 році бібліотека обслуговує лише 600 читачів, в тому числі, дітей – 109, книговидача становить – 12100. В цей час удосконалюється довідково-бібліографічний апарат бібліотеки – каталоги, картотеки, довідковий фонд. Бібліотека поповнюється не тільки літературою, але куплено діапроектор, програвач, фільмоскоп, телевізор, проведено телефон, відкрито радіоточку.
Станом на 1.01.1995 року в сільській бібліотеці читає 580 читачів, з них дітей – 63. Фонд бібліотеки становить 12120 екз., з них дитячих книг – 3661 екз., брошур – 1754. Книговидача – 11600 екз., дитяча – 1575.
В 2001 році в бібліотеці створено інформаційний куточок, вивчаються і задовольняються інтереси і запити читачів, проводяться аналізи читання.
Уже на 1.01.2006р. в бібліотеці читає 505 читачів, з них дітей – 63, фонд становить – 10313 екз., із них дитячий – 2577, книговидача – 5780, з них дітям – 1335.
З 2010 року бібліотека працює як центр духовного відродження, за допомогою книги сприяє духовному зростанню читачів. Оформлені книжкові виставки «До витоків духовності», «Собор української душі», проводяться бесіди «Людина пізнає і творить себе», «Біблія – святе письмо християнства», свята «На Купала вогонь горить», «Великоднє розмаїття».
Діє клуб «Ветеран», гурток «Чарівний пензлик».
2011 рік – це 20 років Незалежності України. Послугами бібліотеки користуються жителі сіл Варварівка і Радгоспне. Бібліотека забезпечує доступ людей до інформації, до надбань культури, вона є центром  освіти.
На  цей час бібліотека обслуговує 510 читачів, в тому числі дітей – 48, фонд бібліотеки становить 9430 екз., із них дитячий – 2118, книговидача – 10200, з них дітям – 1200, відвідування – 4080.